WoW Slany

Pro lepší kvalitu stránek si stáhněte Mozillu Firefox

Anketa

Anketa o nejoblíbenějším GMku

Povolání @ rasy

Rasy

RASY     

Horda

Orkové ( Orcs )

"Tato drsná rasa, která se zrodila ve světě Draenor, prošla skrz Temný portál do království Stormwind a vyhlásila válku lidské rase. Avšak učenci, kteří znají orkskou historii vědí, že orkové byli ve své domovině Draenoru kultivovaný a vznešený národ, uctívající moc svých kmenových šamanů. Později byly orkské klany zotročeny a využity jako předvoj masivní invaze do Azerothu. Orkové se však vzbouřili proti svým temným pánům a pod vedením statečného Thralla znovu nabyli ztracenou čest a sílu. Nyní stojí kmeny orků připraveny bojovat, ne za účelem zisku a dobývání, ale za svoje právo na život ve své nové zemi..."

Pokud si zvolíte jako rasu Orky, můžete si zvolit jedno z těchto povolání : Rogue, Warlock, Shaman, Warrior a Hunter.

Jako Orkové budete začínat v skalnaté zemi Durotar. Zde se setkáte s mnoha nestvůrami. Žijí zde např. Divočáci, Štíři, Raptoři a další.... Hlavním městem je ohromná síť pevností Orgrimmar. Zvláštní schopnosti Orků jsou tyto :

1)Blood Fury - aktivováním se zvýší hráčova síla.

2)Hardiness - zvyšuje rezistenci proti efektům stun a knockout

3)Zvýšená schopnost boje se sekyrami

4)Command - Vaše zvíře ( pet ) ubírá více damage.

Pro dopravu z Durotaru můžete použít vzducholoď (směr Undercity či Grom'Gol Base Camp) nebo létající lvy, které vlastní i hrdí Taureni z Mulgoru. Orkové umí používat jeden jazyk ( Orcish ).

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Síla: 23 Agility: 17 Stamina: 22 Intelekt: 17 Spirit: 23

Nemrtví (Undead)

"Nemrtví se moc nestarají o záležitosti Orků, Taurenů a Trollů. Souhlasili však s připojením se k Hordě v naději, že jim to pomůže v boji proti lidem, kteří chtějí Nemrtvé vyhladit."

Jako Nemrtví si můžete vybrat jedno z hned několika dobrých povolání - Warrior, Warlock, Mage, Priest a Rogue. (více o povoláních v rubrice Povolání)

Nemrtví začínají ve startovní lokaci Tirisfal Glades, což je tajemná země, kde se vyskytují nestvůry jako Netopýři, Vlci, Gnollové, Kostlivci, Zombie, Duchové a jiní. Hlavní město této země je Undercity, které se nachází v podzemí pod ruinami starého města Lordaeron. Mezi zvláštní schopnosti Nemrtvých patří, že vydrží mnohem déle pod vodou než ostatní rasy, dále Kanibalismus, což je žraní masa humanoidů, čímž se vám načtou životy a mana, rage či energy (podle toho jaké povolání máte), dále je to resistence proti stínu a Will of the Forsaken (po aktivování této schopnosti se stanete imunním proti efektům strachu, spánku či očarování. Pro dopravu z Tirisfal Glades můžete použít vzducholoď(směr Orgrimmar či Grom'Gol Base Camp) nebo netopýry, které vlastní Nemrtví v několika městech jiných zemí okolo Tirisfal Glades. Nemrtví mluví dvěma jazyky ( Gutterspeak, Orcish ).

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Síla: 19 Agility: 18 Stamina: 21 Intelekt: 18 Spirit: 25


Taureni ( Tauren )

"Taureni jsou mohutní tvorové žijící v jednom z nejhezčích míst Mulgoru ve středu Kalimdoru. Žijí, aby sloužili přírodě a udržují rovnováhu mezi elementy a Zemí. I přes svůj mohutný vzhled a brutální sílu jsou Taureni klidný, kultivovaný a mírumilovný národ. Jakmile se však dostanou do konfliktu, vynaloží veškerou svoji ohromnou sílu, aby doslova zamáčkli své nepřátele do země. Spojili se s Orky z Durotaru. A stejně jako jejich přátelé Orkové, i oni bojují za zachování svých tradic a svého rodu."

Taureni mají dostupná tyto povolání: Warrior, Shaman, Druid a Hunter.

Mateřská země Taurenů je krásná. Mulgore je země plná zeleně, ale také nestvůr. Můžete se tu setkat třeba s Vlky, Swoopy, Harpyjemi, různými Venture Co. a pak třeba s velkým Kodo Kalfem. Hlavní město Mulgore se nachází vystouplé nad okolní krajinou a nese jméno Thunder Bluff. I Taureni mají své zvláštní schopnosti. Mezi ně patří to, že mají zvýšenou maximální hodnotu zdraví, dále War Stomp ( omráčení protivníka v boji ), potom bonus k profesi Bylinkářství (Herbalist) a Nature Resistance ( zvyšuje rezistenci proti přírodě ). Pro dopravu z Mulgoru můžete použít létající lvy, které vlastní i přátelé Orkové (např. v Orgrimmaru). Taureni ovládají plynně dva jazyky (Orcish, Taurahe).

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Síla: 25 Agility: 15 Stamina: 22 Intelekt: 15 Spirit: 22

Trollové ( Trolls )

"Trollové z džungle, kteří osídlili ostrovy v Jižním moři, jsou známí svojí krutostí a temným mysticismem. Tato barbarská stvoření v sobě nesou čirou nenávist vůči všem ostatním rasám. Jeden rod však byl nucen změnit názor, když byl téměř vybit skupinou murlocků, ale Orkové jim přispěchali na pomoc a zachránili je. Pak jim Orkové nabídli, že s nimi budou žít v jedné zemi - Durotaru. Jako vyjádření vděku Trollové přísahali věčnou oddanost Hordě. Později trollové navázali přátelské styky i s Taureny, ale Nemrtvým stále nevěří.... "

Jako Trollové si můžete vybrat jedno z těchto povolání - Warrior, Hunter, Shaman, Priest, Mage a Rogue.

Trollové tedy mají (stejně jako Orkové) základní zemi Durotar s hlavním městem Orgrimmar (viz. Orkové). Trollové ovládají tyto zvláštní schopnosti:

1) Regeneration - Zvyšuje rychlost obnovy hit-pointů (zdraví, mana,energy..)

2) Zlepšení boje proti nestvůrám typu Beast.

3) Zlepšená schopnost vrhat vrhacími zbraněmi.

4) Berserking - Aktivováním po utrpění zranění se zvýší hráčova rychlost útoků zblízka a kouzlení.

Pro dopravu z Durotaru můžete použít vzducholoď(směr Undercity či Grom'Gol Base Camp) nebo létající lvy, které vlastní i přátelé Taureni. Trollové umí dva jazyky (Troll, Orcish).

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Síla: 21 Agility: 22 Stamina: 21 Intellect: 16 Spirit: 21


Aliance:


Lidé (Humans)

"Lidé ze Stormwindu jsou národem, který přežil invazi Orků během první vojny. Za účelem znovuzískání své vlasti Azerothu, se armády Stormwindu spojili do Aliance. Stormwind se stal jediným lidským útočištěm, protože staré královstí Lordaeron zahalila temnota a nadále jej ovládají Nemrtví."

Lidé jsou velmi všestranný národ a dokáží tedy vykonávat mnohá povolání. Jsou to tyto - Warrior, Warlock, Mage, Priest, Rogue a Paladin.

Lidé začínají v zemi Elwynn Forest. Z nestvůr se tu nacházejí tradičně Vlci či Medvědi, dále pak třeba Koboldi nebo Murloci. Hlavní město této překrásné země je Stormwind, které jako by z oka vypadlo opravdovým středověkým městům. Zvláštní schopnosti lidí jsou tyto:

1) Perception - aktivováním se zvýší dosah detekce neviditelnosti (stealthu).

2) Zlepšená schopnost boje s meči a kladivy.

3) Bonus k získávání popularity ve frakci.

4) Human spirit : zlepšuje ducha ( spirit ).

Pro dopravu z Elwynn forestu můžete použít Grifony či Metro ( směr Ironforge ). Jazyk lidé ovládají jeden ( Common ).

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Síla: 20 Agility: 20 Stamina: 20 Intelekt: 20 Spirit: 21

Trpaslíci ( Dwarves )

"Trpaslíci z Ironforge jsou starověkou humanoidní rasou, která si našla svůj domov za zasněženou horou Khaz Modan. Trpaslíci byli už od pradávna úzkými spojenci lidí a prosperovali z válek a příběhů. V minulosti však jen zřídka opouštěli bezpečí své Khaz Modanské pevnosti. Ovšem jakmile krajem zazněl zvuk polnice, volající do boje, povstali trpaslíci po bok svých přátel a spojenců a s nevídanou odvahou a odhodlaností se vrhali do nejprudších bojů."

Zvolili jste si jako rasu právě Trpaslíky? Potom věřte, že umí docela dost povolání. Jsou to tyto: Warrior, Hunter, Paladin, Priest a Rogue.

Vlastí Trpaslíků je zasněžená země Dun Morogh. Setkáte se zde s mnoha nestvůrami. Např. s Vlky, Medvědy, Snowstridery, Gnómy či se Snow Leopardy. Vznešné hlavní město Ironforge je opravdu přenádherné. Zvláštní schopnosti Trpaslíků :

1) Stoneform - Aktivováním se hráč stane imunním proti jedům, nemocem a krvácení.

2) Specializace se střelbou z palných zbraní.

3) Frost Resistance - Zvyšuje rezistenci proti chladu.

4) Hledání pokladů ( Find Treasure ) - Aktivováním se vám na minimapě zobrazí nejbližší truhly s pokladem.

Pro dopravu z Dun Morogh můžete použít Grifony nebo Metro (směr Stormwind). Jazyky ovládají Trpaslíci dva (Dwarven, Common).

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Síla: 22 Agility: 16 Stamina: 23 Intelekt: 19 Spirit: 19


Gnómové ( Gnomes )

"Excentričtí Gnómové jsou jednou z nejzvláštnějších ras ve světě Warcraftu. S jejich zálibou v nových technologiích a mechanických strojích, je podivuhodné, že mají čas ještě rozšiřovat svou populaci. V dávných časech pomáhali Trpaslíkům tím, že jim dodávali svou technologii k výstavbě Ironforge. Později pomáhali Gnómové Alianci nejprve jen s dodáváním zbraní, později nasadili i své vlastní muže. Když však byla jejich pevnost Gnomeregan ničena, Aliance odmítla pomoci z důvodu, že byla zaměstnána svými bitvami. Po pádu Gnomereganu zbyla jen půlka gnómské populace a ta utekla za přáteli Trpaslíky do Ironforge..."

Vynalézaví Gnómové mohou dělat tyto povolání: Warrior, Warlock, Mage a Rogue.

Gnómové začínají ve stejné zemi jako Trpaslíci - Dun Morogh s hlavním městem Ironforge (viz.Trpaslíci). Mezi zvláštní schopnosti Gnómů patří to, že umí lépe vykonávat profesi Inženýrství, dále Arcane Resistance ( rezistence protiarkánní magii ), potom Expensive Mind ( zvyšuje inteligenci ) a nakonec Escape Artist ( aktivováním hráč dostane imunitu proti svazujícím efektům Root nebo Snare a také efektům snižujícím rychlost pohybu ).

Pro dopravu z Dun Morogh můžete použít Metro (směr Stormwind) nebo Grifony. Jazyky ovládají Gnómové dva (Gnomish, Common).

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Síla: 15 Agility: 23 Stamina: 19 Intelekt: 24 Spirit: 20

Temní Elfové (Night Elves)

"Temní Elfové jsou nejstarší rasou ve Warcraftu. A právě jejich touha po magii zapříčinila katastrofickou válku mezi rasami. Elfové se při válce schovali v okolí své hoy Hyjal, ale později byli nuceni svůj domov opustit. Vytvořili Alianci s dalšími rasami, aby zajistili přežití samotného světa Azeroth. Jsou však velmi nedůvěřiví k ostatním rasám, které k nim mají také nedůvěru. A to hlavně kvůli jejich stínové síle a spjatosti s přírodou..."

Povolání zpřístupněná pro Temné Elfy jsou tyto - Warrior, Rogue, Druid, Hunter a Priest.

Startovní země Temných Elfů je Teldrassil. Rozsekat tu můžete celou řadu nestvůr. Nechybějí Pavouci, Sovy, Medvědi, Prasata, Harpyje i třeba Timberlingové. Hlavní město teto zalesněné země je Darnassus. Zvláštní schopnosti Temných Elfů jsou tyto:

1) Shadowmeld - aktivováním mimo boj a pohyb vstoupí hráč do Stealth módu.

2) Quickness - Zvyšuje šanci, že uhnete nepříteli v boji.

3) Wisp Spirit - Temní Elfové mají rychlejšího ducha.

4) Nature Resistance - Zvyšuje rezistenci proti přírodě.

Pro dopravu z Teldrassilu můžete použít hypogrify nebo loď (směr Darkshore a dál do Menethil Harbor). Jazyky umí elfové dva ( Darnassian, Common ).

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Síla: 17 Agility: 25 Stamina: 19 Intelekt: 20 Spirit: 20

Žádné komentáře